Welkom bij Ons Erfgoed


Het project Startpakket Ruraal Erfgoed heeft een werkwijze voor eigenaren en adviseurs ontwikkeld om door ontwikkeling te zorgen voor het behoud van minder opvallend cultureel (ruraal) erfgoed op het platteland van de Meierij. Naast de (Rijks-)monumentenregelingen werden andere wegen gezocht om, ongebruikt, erfgoed op het platteland een passende, nieuwe, functie en status te geven, waardoor het behoud verzekerd kan worden.

Het project was primair gericht op het ontwikkelen van een werkwijze voor eigenaren. Secundair werd gericht op meer bekendheid voor dit erfgoed en het scheppen van draagvlak voor behoud door ontwikkeling. Dit is gedaan door het bevorderen van een platform en beweging gericht op het leveren van bijdragen aan het behoud van het ruraal erfgoed. Verder wordt geprobeerd waar mogelijk het erfgoed bekend te maken onder, en toegankelijk te maken voor, huidige en toekomstige generaties.

Bent u ook geïnteresseerd in de mogelijkheden die het Startpakket Ruraal Erfgoed te bieden heeft? Neem dan contact op met de heer Sjoerd Witting.