Startpakket


Om tot een nieuwe functie te komen moet een, vaak lange, weg afgelegd worden langs overheden, instellingen en adviesbureaus. Enthousiaste eigenaren kunnen door procedures en onzekerheid over tijdsduur en kosten afgeschrikt worden. Veelal zelfs voordat aan het project wordt begonnen. Door het scheppen van meer duidelijkheid in de procedures en mogelijke verwachtingen zullen eigenaren eerder onderzoek doen, inzicht krijgen in de mogelijkheden en eerder aan een project beginnen. Verspreiding van kennis en het wegnemen van twijfels kunnen zo tot nieuwe initiatieven leiden.

Het Startpakket is gebaseerd op kennis, ervaring, observaties en adviezen van deskundigen samen met wensen en mogelijkheden van eigenaren die ertoe moeten leiden dat het cultureel erfgoed bewaard blijft. Hiervoor worden verschillende aspecten bekeken, zoals bouwhistorie, bouwtechniek, nieuwe exploitatievormen en regelgeving.

Doel van het Startpakket is het bieden van de mogelijkheid aan particuliere bezitters van ruraal erfgoed om te komen tot een plan voor hergebruik van hun bezit, waarmee behoud gegarandeerd kan worden.

Het Startpakket Ons Erfgoed © is een informatiepakket of handleiding waarmee de individuele eigenaar oplossingen en aanwijzingen kan vinden om een keuze mogelijk te maken. Het pakket is gericht op de wensen van de eigenaar; zijn enthousiasme moet gestimuleerd worden en zijn bijdrage is essentieel als het om investeringen in zijn eigendom gaat.

Checklist (PDF - 1,2MB)
Eindrapport (PDF - 3,8MB)