Disclamer


Aan de informatie verstrekt via deze website of via de mail kunnen geen rechten worden ontleend.
Ons Erfgoed zal altijd streven naar juiste informatie op de website, maar is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.
Informatie op deze website mag niet zonder toestemming verspreid worden aan derden.

Privacy

Alle door u ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat Ons Erfgoed deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet zonder toestemming aan derden beschikbaar stelt.


Ons Erfgoed juli 2004