Leader+

LEADER is één van de communautaire initiatieven van de Europese Commissie (EC). Het is een experimenteel programma waarmee sociaal-economische impulsen op gebiedsniveau worden gegeven door middel van financiering van lokale en regionale initiatieven. De fondsen vormen onderdeel van de zogenaamde structuurfondsen die bedoeld zijn om marginale regio's mee te trekken in de vaart der volken. LEADER wordt wel genoemd: de kraamkamer voor nieuw plattelandsbeleid. Initiatiefnemers van LEADER+projecten kunnen private partijen, plaatselijke verenigingen, provincies en gemeenten zijn.

Leader Nederland
LEADER werkt met 7 karakteristieken die zeer bruikbaar zijn in Nederland en biedt daarmee toegevoegde waarde aan andere gebiedsgerichte programma's:

  • Neem het gebied als uitgangspunt.
  • Betrek de bevolking actief en stel begeleidende expertise op afroep beschikbaar.
  • Bestuur het gebied interactief (publiek plus privaat).
  • Focus op innovatie (en durf risico te nemen).
  • Zoek oplossingen in multisectoraal en integraal werken.
  • Bevorder het leren van deze aanpak dmv samenwerken, ook internationaal. Het gaat om vernieuwend denken in plattelandsontwikkeling en om beleidsdebat.
  • Zet de fondsen direct ter beschikking van het gebied en onder eigen interactief beheer.

  • Nederland telt 28 LEADER+gebieden.