Innovatieplatform Duurzame Meierij


Het Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM) werkt aan innovatie ten gunste van duurzaamheid in het platteland van de Meierij. Het IDM is onder andere één van de 28 plaatselijke vertegenwoordigers van Leader+.

De visie van het IDM is gebaseerd op duurzaamheid, in de zin van het behoud van het 'kapitaal' van de aarde over de generaties heen. Dat 'kapitaal' gaat over natuurlijke voorraden, over onvervangbare goederen en over sociaal-culturele waarden.

Duurzaamheid ontstaat door Ecologie ('het systeem Aarde') als ingrediënt samen te kneden met Economie en Sociaal-culturele waarden (binding, identiteit). Het IDM wil met duurzaamheid invulling geven aan ‘goede’ projecten; projecten waarbij bovenstaande aspecten gestimuleerd worden en de uitdaging niet geschuwd wordt.

Het Startpakket Ruraal Erfgoed is onder auspiciën van het Innovatieplatform Duurzame Meierij, met financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM, tot stand gekomen.