Belvedere


De regeling beoogt projecten te stimuleren waarbij de geschiedenis wordt benut bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Met de geschiedenis wordt niet alleen het fysieke, materiële erfgoed bedoeld, maar nadrukkelijk ook het onzichtbare erfgoed: de sociale, orale, economische geschiedenis, de identiteit en de beleving van de plek of de idee achter de architectuur of het stedenbouwkundig plan.

Opzet en aanpak is eveneens belangrijk: het project moet getuigen van een multidisciplinaire en integrale aanpak. Het moet de inzet, betrokkenheid en samenwerking van inhoudelijke deskundigen (cultuurhistorici en ontwerpers), organisaties, overheden, bewoners en andere relevante partijen laten zien. Projecten moeten een vernieuwende omgang van geschiedenis met ruimtelijke ordening laten zien en andere inspireren om de opgave breed op te pakken. Ook moet in een project voldoende aandacht besteed worden aan de verspreiding van de resultaten en de opgedane kennis en ervaring.

De regeling word uitgevoerd door Archfonds.
Voor meer informatie over de criteria en eisen verwijzen wij naar de site van Archfonds.

Voor meer informatie over projecten verwijzen we naar de site van Belvedere