Het Oude Maasje is de naam voor meerdere delen van een oude Maasbedding. Deze oude Maasbedding is overgebleven nadat rond 1273 de Maas bij Hedikhuizen werd afgedamd. De Maas is toen omgeleid in noordwestelijke richting naar Gorinchem over een traject dat nu de Afgedamde Maas heet.

 

 

De overblijvende smalle waterlopen die daarvóór de hoofdbedding van de Maas vormden, staan nu bekend als Oude Maasje waar er drie delen van zijn. Respectievelijk nabij Waspik, Drongelen en Heusden. Parallel aan het Oude Maasje stroomt sinds 1904 de gegraven Bergsche Maas die de functie van de Afgedamde Maas heeft overgenomen.

 

 

 

Nog altijd bestaat het gebied van ‘Het Oude Maasje’, de kernen Hedikhuizen, Herpt, Oudheusden, vesting Heusden, Heesbeen en Doeveren, en het bijbehorende buitengebied. Het Oude Maasje stroomt langs de zes dorpskernen. Het is de verbindende ader tussen deze dorpskernen. Dit gebied heet gemakshalve daarom ook wel Het Land van ‘t Oude Maasje. Momenteel is t’ Oude Maasje op veel plaatsen nauwelijks zichtbaar. Het loopt op plekken met buizen door de grond en op andere plekken oogt het als niets minder dan een kleine sloot.

Voor deze regio heeft het Klimaatplein Heusden het initiatief genomen om samen met de eigen bewoners en de gemeente een omgevingsvisie op te stellen ter verbinding van mogelijkheden die de regio biedt. Het project Land van ‘t Oude Maasje geeft in een omgevingsvisie richting aan plannen en projecten voor toekomstmogelijkheden vanuit een nieuwe fysieke leefomgeving.

Het Klimaatplein Heusden is een samenwerkingsverband van inwoners uit de verschillende kernen van de gemeente Heusden waarbij de inzet en de uitdaging is invulling te geven aan de toekomst van Het land van het Oude Maasje en voor hun kernen. Met de aanpak ‘van onderop’ worden klimaat- en energievraagstukken bespreekbaar gemaakt en de inwoners, ondernemers en organisaties gestimuleerd met oplossingen te komen.

Om het Oude Maasje ook in zijn oude glorie te herstellen, heeft het Klimaatplein Heusden en de gemeente Heusden een groep studenten van de HAS Hogeschool gevraagd om te onderzoeken of er draagvlak is om hier verandering in te brengen en zo ja, welke verandering dit zou moeten zijn. Hierbij staat het verhogen van de waarde van het Oude Maasje centraal bij het behalen van andere opgaven in het gebied.

De ideeën worden samengevoegd tot een uitgewerkte samenhang tussen alle aspecten van de leefomgeving (ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed) en in fasen samen met de gemeente uitgevoerd als project ‘Het land van ‘t Oude Maasje’. Nieuwe mogelijkheden als energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden daarin meegenomen.

Niet de gemeente Heusden, maar Klimaatplein Heusden is initiatiefnemer van de onderzoeken onder de plaatselijke bevolking. Vincent Snels heeft deze aanpak gepresenteerd met de werkgroep bewust gekozen voor Oudheusden als startpunt om ook daar waar nog geen groepjes mensen verenigd zijn om het leefgebied en leefklimaat bekommeren een aanzet te geven.