Logeren bij Ons Erfgoed? Of zoals ze in Brabant wel zeiden ‘op un aander slaope’?

Wat kun je in Brabant zoal  verwachten aan erfgoed?
Brabant is rijk aan erfgoed.
De streektaal is een onlosmakelijk onderdeel van het Brabants cultureel erfgoed. Het behoort tot de kern van het Brabantse immateriële erfgoed.  Er is de zachte “g” en een rijke woordenschat, met gezegden en uitdrukkingen. Het zijn voorbeelden van waardevolle kenmerken van Brabant. Waardevol omdat ze het eigene van Brabant mee vormgeven, ons erfgoed. Brabantse erfgoed vormt een belangrijk onderdeel van haar identiteit. Brabant kent cultuurhistorisch waardevol gebied en verschillende rijksmonumenten en complexen die van cultuurhistorisch belang zijn.

In Brabant staan tien Brabantse tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed die erkenning geven aan cultureel rijkdom. De Brabantse Schuttersgilden, vendelzwaaiers, trommelaars en koningsschieten die een manier van leven vormen, zijn bijvoorbeeld erkend als immaterieel erfgoed. Ook de bloemencorso Valkenswaard en Zundert, de Boxmeerse Vaart, de Brabantse Dag Heeze, het driekoningenzingen in Midden-Brabant, het klompen maken in de Meijerij, Jas de Keistamper in Boxtel, het prijsdansen in Nieuw-Vossemeer en valkerij in de Kempen zijn tradities die moeite van het bewaren waard zijn en in opdracht van UNESCO deel uit maken  van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

De streektaal is een onlosmakelijk onderdeel van het Brabants cultureel erfgoed. Het behoort tot de kern van het Brabantse immateriële erfgoed.  De zachte “g” en een rijke woordenschat, met gezegden en uitdrukkingen, zijn voorbeelden van waardevolle kenmerken van Brabant. Waardevol omdat ze het eigene van Brabant mee vormgeven.

Al het Brabants eigene, de Brabantse herkenbaarheid; de woorden en de klank, de gemoedelijkheid, de mooie dorpjes en natuur, de Brabantse tradities als carnaval en schuttersgilden, de Brabantse gastvrijheid en lekkernijen, dat kleurt het leven in en van Noord-Brabant. Die herkenbaarheid draagt bij aan de kwaliteit van de Brabantse samenleving. Het draagt er aan bij dat velen zich thuisvoelen in het Brabantse. Het is voor veel bezoekers een belangrijk herkenningspunt van Brabant. Er wordt wel gezegd dat het Brabant warmer maakt. Brabanders zeggen niet alleen ‘Houdoe war’ maar zien je vooral ook graag nog eens terugkomen!

Blij dè ge d’r wir bent

Kinderboekenschrijfster en auteur van poëzie Harriet Laurey schreef een ‘Sonnet voor Brabant’ dat Brabant nog altijd kenmerkt.

 

Sonnet voor Brabant

Op weg naar Brabant wordt de wereld warmer
Inniger leven doet zich aan mij voor.
Vanuit de lage hoeven dringt het door
en rekt zich uit in de gestrekte armen
Van populieren, duizelend van licht.
Dit licht, ik kom het in de mensen tegen,
Ik zie het in hun oogopslag bewegen
en rimpels krijgen op een oud gezicht.
En nergens is het kinderlijk geluid
zo zuiver afgestemd op vogelzingen,
en nergens komen de gewone dingen
zo openhartig voor zichzelve uit.
En nergens ligt een glimlach zo gereed
Als waar de wereld land van Brabant heet.

(Harriet Laurey 3 april 1955)

*Harriet Laurey werd op 20 december 1924 in Eindhoven geboren en is vooral bekend geworden als schrijfster en vertaalster van sprookjesachtige kinderboeken voor veelal jonge kinderen. Harriet schreef ook poëzie. Veel ervan is liefdespoëzie met een warmte zoals die gevoeld kan worden ‘op weg naar Brabant’. Dat zij als dichteres nog vrijwel uitsluitend wordt herinnerd vanwege die ene regel in ‘Sonnet voor Brabant’ is dus eigenlijk onterecht.